HỢP TÁC, CHIA SẺ, PHÁT TRIỂN VÀ CÙNG NHAU THÀNH CÔNG

Danh mục sản phẩm

Tin tức mới

Thống kê truy cập

DÂY ĐỒNG BỌC CÁCH ĐIỆN PVC, 300/500V VÀ 450/750V (CV)

 DÂY ĐỒNG BỌC CÁCH ĐIỆN PVC, 300/500V VÀ 450/750V (CV)
Mã số: CV
Tên sản phẩm:

Họ và Tên:
Địa chỉ E-Mail:


Điện thoại:Địa chỉ:Nhập mã trong hộp dưới đây:

Các dòng sản phẩm như sau : 

- CV 1.5mm2

- CV 2.5mm2

- CV 3.5mm2

- CV 4.0mm2

- CV 8.0mm2

- CV 16mm2

- CV 50mm2

- CV 100mm2