HỢP TÁC, CHIA SẺ, PHÁT TRIỂN VÀ CÙNG NHAU THÀNH CÔNG

Danh mục sản phẩm

Tin tức mới

Thống kê truy cập

CÁP ĐIỆN LỰC CU/XLPE/DSTA/PVC

CÁP ĐIỆN LỰC CU/XLPE/DSTA/PVC
Mã số: CXV/DSTA
Tên sản phẩm:

Họ và Tên:
Địa chỉ E-Mail:


Điện thoại:Địa chỉ:Nhập mã trong hộp dưới đây:

Cáp điện lực giáp một lớp băng thép cách điện XLPE vỏ bọ PVC – 0.6/1KV

- CXV/DSTA 3x4mm2

- CXV/DSTA 3x8mm2

……..

- CXV/DSTA 3x400mm2

-CXV/DSTA 4x4mm2

- CXV/DSTA 4x10mm2

……..

- CXV/DSTA 4x400mm2

- CXV/DSTA 3×16+1x10mm2

……..

- CXV/DSTA 3×300+1x150mm2

- CXV/DSTA 3×400+1x240mm2