HỢP TÁC, CHIA SẺ, PHÁT TRIỂN VÀ CÙNG NHAU THÀNH CÔNG

Danh mục sản phẩm

Tin tức mới

Thống kê truy cập

CÁP ĐIỆN CU/PVC/PVC

CÁP ĐIỆN CU/PVC/PVC
Mã SP CVV
Tên sản phẩm:

Họ và Tên:
Địa chỉ E-Mail:


Điện thoại:Địa chỉ:Nhập mã trong hộp dưới đây:

- CVV 2×1.5mm2

- CVV 2x10mm2

- CVV 3×1.5mm2

- CVV 3x10mm2

- CVV 4x16mm2

- CVV 3×50 + 1x35mm2

- CVV 3×120 + 1x60mm2